КРЕДИТ "папийонка"

заем с плаващ лихвен процент, при които са платени всички лихви над определено ниво, след изтичането на срока на кредита.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.