Валута Функционален

валутата в обращение и понастоящем се използва за всички парични транзакции.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.