Клиент

юридическо лице или физическо лице, което е направило нареждане до другата страна - производителят, продавачът, доставчикът на стоки и услуги.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.