ДЕН

Един ден в екскурзия, по време на който групата не отива никъде, но стои неподвижна.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.