ДЕН SEA

ДЕН SEA

- 24-часов период от време, се счита във флота от обяд до обяд, на обяд, както е определено от позиция на кораба в морето от височината на Слънцето.

Савойлов КИ военноморски речник. - M.-L. : Държавно военно издателство на Народния комисариат на вътрешните работи на СССР, 1941

Ден на открито
24-часов интервал от време, считан преди това в флота от обяд до обед. Понастоящем терминът не се използва.

EdwART. Разяснителен военноморски речник, 2010

.