Дълг

(дълг) Размерът на парите, които един човек дължи на друг. В търговската практика е нормално да се изплати дългът в рамките на един месец от датата на получаване на фактурата; в края на този период може да се начисли лихва върху размера на дълга. Дългосрочният дълг може да бъде изпълнен чрез менителница, която е прехвърляем инструмент. Вижте също: задължение за дълг; облигации (облигации).

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.