Сведат до минимум щетите

(смекчаване на щетите) Намаляването на загубите, претърпени от лице, жертва на и която изисква обезщетение (обезщетение). Пострадалото лице трябва да предприеме всички разумни стъпки, за да се намалят загубите и затова съдът решава за компенсиране на загубите, които биха могли да бъдат избегнати, като резултат от интелигентни действия.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.