ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ОФЕРТА

(торба с пясък) тактиката на данъци / забавяне прибягват до от компании, насочени в опити за нежелано усвояване. Ръководството на компанията се съгласява да води преговори с неприемлива фирма, която иска да я приеме. Преговорите се забавят за най-дълъг период, в очакване на появата на "бял рицар", способен да предложи по-подходящ вариант за усвояване.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.