Управление на огъването

(управление по изключение) Един от методите на ръководство / управление, което се основава на определянето на разликите между фактическите и прогнозни разходи или необичайни отклонения в организацията, на вниманието на управление се фокусира върху тези отклонения. По този начин основният акцент не е върху нормално работещите процеси или очакваните разходи, а върху възникващите проблеми. Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.