ТЕОРИЯ НА ТЪРСЕНЕТО

(теория на търсенето) Теорията, която описва връзката между търсенето на стоки и тяхната цена; тази теория е в основата на микроикономиката (микроикономиката) ( cm и цена теория (теория цена) са отбелязани върху количеството диаграма на стоки, които хората ще купуват на различни цени, може да се изгради .. кривата на търсенето. Обобщаването на кривите на търсенето на отделните хора дава крива на търсенето на секторния пазар, сумата от търсенето на всички продукти, от своя страна, е съвкупност крива на търсенето в икономиката като цяло този начин, въз основа на микроикономически данни, може да се изгради макроикономически модел (макроикономически модел)

Бизнес Обяснителна речник - M: .... "ИНФРА-M .. "Издател" целият свят "Греъм Бетс Бари Brayndli, С. Уилямс и др Общият ревизия: .. г д н Osadchaya IM 1998

<..! - 1 ->