Депозит

прехвърляне на парични средства или ценни книжа за съхранение в банка, депозитар или друга подобна институция.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.