Dial

набиране
SCHEDULE (SJ), вижте, набиране.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.