Заболяване

прекъсване на нормалното функциониране на тялото, причинена от функционални или морфологични промени. Б. възниква от ефекти върху вредни фактори на околната среда (физични, химични, биологични, социални) или поради генетични дефекти. В застраховката Б се определя като рисково обстоятелство или застрахователно събитие. Разходите за лечение на Б. се възстановяват в системата на медицинска застраховка.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.