Холандска болест

деиндустриализация на икономиката във връзка с появата на нови източници на природни ресурси. Името е свързано с Холандия, където започна такъв процес, след като бяха открити газовите полета в Северно море.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.