Диспропорции

неравномерност, дисбаланс в развитието на посоките, клонове на икономиката, производствени етапи, в резултат на това има нарушение на процеса на възпроизводство.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.