Ранно прекратяване

Виж. Прекратяване на договора в началото

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.