Динамика на приходите

промяна в приходите от предприемачество, търговска дейност под влияние на вътрешни и външни фактори.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.