Лостов ефект

Увеличение до рентабилността на собствени средства, получени чрез използване на платен кредит

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.