ИНСТРУМЕНТИ ELEKTRONAVIGATSIONNYE

ИНСТРУМЕНТИ ELEKTRONAVIGATSIONNYE

- навигационни устройства, изградени с широката употреба електроинженерство. Сред всички РЕ, най-интересно е gyrocompass, както по отношение на сложността на теорията си, така и по отношение на практическото конструктивно изпълнение и поради важността му в корабоплаването. Жиро задейства elektronavigatsionnye следните устройства: жироскоп пилот (автоматичното управление), плотер, odograph (автоматично плотер) и Битката плотер. В допълнение PE включва електромеханични трупи и ехо сигнали. П. Д. са съвременен тип навигационни инструменти. Заедно с това PE са сложни и изискват квалифицирана и задълбочена грижа от квалифициран и обучен персонал. Необходими във военните кораби, PE са икономически изгодни за експлоатация и на търговски кораби.

Samoylov KI морски речник. - M.-L. : Държавно военно издателство на Народния комисариат на вътрешните работи на СССР, 1941 г.

.