Несъстоятелност на предприемача

невъзможността да се изпълнят задълженията, поети от отделния предприемач. Предприемач може да бъде обявен в несъстоятелност (несъстоятелност) с решение на съда, ако не е в състояние да удовлетвори претенциите на кредиторите. След издаването на решението на съда регистрацията като отделен предприемач е изгубила своята сила. Вземанията на кредитори на отделен предприемач в случай на признаване на несъстоятелността му са удовлетворени за сметка на неговото имущество. След приключване на сетълмента с кредиторите, отделен предприемач, който е признат за несъстоятелен, е освободен от оставащите задължения, свързани с неговата предприемаческа дейност.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.