Input на дълготрайни активи

въвеждане в експлоатация на комисиона за приемане на дълготрайни активи, готови за производство.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.