Euromarkets

парични средства в германски печати, поставени в европейски банки извън Германия и използвани за предоставяне на заеми.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.