Европейска клирингова система

инж. - euroclear
международна клирингова система за транзакции с ценни книжа. Е. с., С. използвайте колективни сътрудници: банки, застрахователни компании, фондове.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.