Пожар

неконтролиран процес на изгаряне, придружен от унищожаването на материалните ценности и създаващ опасност за живота на хората.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.