КРИТЕРИИ по рибарство на КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ

критерии за качество на водата, като се вземат предвид пригодността за неговото местообитание и развитие на търговската риба и търговски водни организми

Бизнес речник. Акад. PV. 2001.