ЧЕТИРИ Bram-Брайл

FOR-BRAKE-GITOVS

- такелаж на бързото подкачване на предмишницата; F. -В. -Т. когато жътварите издърпват ъглите на крилото в средата на предния брам-лъч. Освен това, F.-B. -Т. разстрои крепостта-брам-рей, ако не слезе с дадения шотландец.

Савойлов КИ военноморски речник. - M.-L. : Държавно военно издателство на Народния комисариат на вътрешните работи на СССР, 1941

.