Четири-осем

"SYU SHU" "Четири завъртания". И сътр. заглавия. - "Сийджи шу" ("Четири книги на мъдреците"). Кодекс каноничен. Конфуцианските текстове (виж Shi сан Чинг.): "На Аналекти", "Mencius" и две глави от "Ли Чи" като отделна дума - "Да Xue" и "доктрина на среда". След Хр. основател на неоконфуцианството на Джу Си (12 инч) пише: "С. Rd. джи чу" ( "Консолидиран обобщаващ коментар. на" четири книги "), текст" С. ват "всъщност става гл. каноничен. източник на теоретичните. строежите от неоконфуцианството, и да просят. 20 инча се разглежда като основа за класическа. конф.повик. на образованието. Виж. запали-пг чл." Ши сан дзин ".

китайската философия. Collegiate речник 2009.