Freelancer

свободна практика [на свободна практика - наемник] - професионален или малка фирма (група от експерти), извършване на външна организация за поръчки ( "дистанционно") работа (на свободна практика).

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.