Fu Tun

4 в. Преди новата ера. д. Главата (ju-tsu) на "поръчката" на вълните (виж Mo Jia). В "Lu-Иш Чун Кю" (три инча пр. Д.) е един епизод на отхвърляне FT чрез застъпничеството на сина на извършителя, да-ING е бил екзекутиран. FT не използва помилването връчи покровителстват монети Hui-Уан, началник на Цин, и по този начин ", се преодоля в името на голяма справедливост" (равен резултат и да видим. А (1)). В кита. Философия. и осветена. Традицията името на FT стана домакинско име като пример за съответствие int. дълг.

китайска философия. Енциклопедичен речник. 2009.