Комплекс за гориво и енергия

(ДЕО) съкращение понятия "Обучение и Enterprise на Съвета" (обучение и Enterprise на Съвета).

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.