Германския модел MTG

Моделът на ипотечното кредитиране, при който банката, която емитира ипотечния заем, ще рефинансира самостоятелно ипотечните кредити чрез издаване на ценни книжа. Тази схема се нарича единствено ниво

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.