Gliding

плъзгане
ПЛАНЕРИСТ, -а, м. Спортистът се занимава с плъзгане.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.