GIFFFEN PRODUCT

(Giffen good) Продукт, търсене който попада с падането на цената му, както и обратното Това уврежда нормалната връзката между търсене и предлагане ( см: .. теория на търсенето (теория на търсенето); до сега там са разгорещени дебати за това дали съществуват такива продукти Ситуацията с картофи по време на глада в Ирландия през XIX век обикновено се дава като пример. По онова време основните разходи на типичен ир от семейство Ланско отишли ​​да купуват картофи и с нарастването на търсенето, както и търсенето, тъй като никой друг продукт не би могъл да замени картофите, което означава, че още по-малко пари са изразходвани за други продукти, например месо. Този феномен е отбелязан от сър Робърт Гифън (1837-1910).

Бизнес, обяснителен речник .-- М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.