Хан учението

KHAN SUE "Доктрината на Хан" Др. заглавия. - "pu syue" ("прост преподаване") - за пръв път се срещна в "Хан Шу" (първи век), раздел "Жу лин юан" ("Биография на конфуцианците"). И двата термина имат две основи. ценности: 1. Традицията на лексико-граматическия. и историко-филологически. изработване на конф. канони в леглото на Ч. "Школата на текстовете на старите писания" от Ханския период (края на ІІІ в. пр. Хр. - ІІІ в.) и съответните характеристики на идеологията (виж Джин Хюз). 2. Идеологически. и философи. посока, родена през 17-ти век. и привличане на декрета, традицията и идеологията като модел. Основателят на H. s. Чин (1644-1911) се счита Gu Yanu (17 инч) важни представители - Zhotsyuy Yan, Ху Вей Dong Hui, Dai Zhen и др .. Vac царуването на императорите Цян-лун и Джаянг (1736-1820 г.), традицията на ха. придържат към посоката на канон-справка, известно като "училището (транс. СД) Цзян (Луна и) Цзя (Дзин)" (Qian Jia Xue дял, вижте. Xue Дзин).

китайска философия. Енциклопедичен речник. 2009.