"История" в раздела

данни за транзакции в банкова сметка, извършени за определен период.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.