Болница

лечебно заведение, ангажирано с непрекъснато денонощно лечение на пациентите и следенето им. Експертна комисия по медицина и труд (VTEK) може да работи на базата на медицината. Лекарите Б. имат право да издават удостоверение за неработоспособност. Б. - обект на медицинска застраховка. За да платите за медицински услуги Б. застрахователите възстановяват разходите за броя на легловите дни, конкретен списък на услугите, предоставени на пациента, в съответствие с договорения бюджет за базовия период.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.