Болница застраховане

Виж. Болнична застраховка

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.