Своеобразията

Болезнената реакция, която се появява при хора на стимули (визуални, вкусови, обонятелни, .. мед), която повечето от останалите не причиняват такива явления болезнено отвращение или болестно влечение към нищо (от гръцките ídios -. един вид, специални, необичайни и sýnkrasis - смесване) ...

речник на условията за бизнес акад PV 2001