Въображаеми депозити

Виж. Приноси въображаеми

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.