Недълготрайни стоки

(недълготрайни стоки) Недълготрайни потребителски стоки. Вижте: потребителски стоки.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.