Недълготрайни стоки / FMCG

(за еднократна употреба) Вж. : потребителски стоки.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.