HAMMER HITS

(хамарство) Съобщението на Лондонската фондова борса (Лондонската фондова борса), че брокерът не може да изпълни задълженията си. По-рано (преди 1970 г.) пратеник съобщи това с три удара на чук, след което бе обявено името на брокера.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.