ДЪЛБОЧИНА / Цялостен интервюиране

(дълбочина интервю) Аз нямам конкретна структура на интервю с въпроси на купувачите на пазара в хода на маркетингови проучвания (маркетингови проучвания). Интервюиращият, специалист, действащ от името на своя клиент, първо изготвя списък с изследователски въпроси; ответникът е обикновено лицето, включени в извадката (извадка), направено в съответствие с определени критерии, например, ако проучването се отнася за чай, всички респонденти трябва да консумират чай. Интервютата са от неформален характер и интервюиращият играе пасивна роля; това принуждава ответникът следва да проведат разговор и да задават въпроси по такъв начин, че да се обхванат всички теми, включени в списъка за изследване. След провеждане на най-малко десет такива интервюта, интервюиращият представя доклад на своя клиент заедно с неговите маркетингови препоръки. Дълбокото интервюиране се отнася до качествени изследвания. Вижте: качествени маркетингови проучвания.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.