Непълна пенсия

Виж. Пенсии с непълно работно време

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.