Лакомия

Ненасилие
НЕОБХОДИМО, -ма; - тогава, -t.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.