Интензивен тип икономически растеж

Икономическият растеж, основният източник на растеж, който се издава на производителността на труда. Интензивно тип икономически растеж се характеризира с увеличаване на мащаба на производство, което се основава на използването на по-ефективни и качествено подобряване на производствените фактори. Ръстът на производството мащаб, като правило, се осигурява чрез използването на по-напреднали технологии, съвременни технологии, научни постижения, повече гориво-ефективни ресурси, подобряване на уменията на работниците.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.