АКЦИИ истинска стойност

Цената на една акция на дружеството, изчислена въз основа на собствените си финансово положение

Бизнес Речник. Акад. PV. 2001.