ИНТЕРВЕНЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНА КОНСУМАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНА КОНСУМАЦИЯ виж "Междудържавни конфликти".

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.