Интернет

световна глобална компютърна мрежа, която предоставя на потребителите достъп до множество информационни и бизнес ресурси и електронна поща. Достъпът до интернет се осигурява от доставчици.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.