Интернет индустрията

Промишленост на материалното и интелектуалното производство, която осигурява функционирането на информационното пространство в мрежата

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.